Bee álnééhí:Naʼashjéʼii-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bíígháán ÁdaadinígííChess rat45.svg Chʼosh bijáád dahólónígííChess rat45.svg Chʼosh bideeʼ ádaadinígííChess rat45.svg Chʼosh bijáád tseebíhígíí Chess dat45.svg
Naʼashjéʼii dóó Naałʼaashii

Naʼashjéʼii

( Dziłtah naʼashjéʼii)

( Tsékʼi naʼashjéʼii)


Hodíłchʼiltah naʼashjéʼiiNaʼashjéʼii diłhiłígíí( Naʼashjéʼii jáádnézí)


Naʼashjéʼii adizhahí dinilzhinígííNaʼashjéʼii adizhahí noodǫ́zígííNaʼashjéʼii adizhahí yistłʼinígííNaʼashjéʼii adizhahí yázhí

Kintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsįyaa naʼashjéʼii niłhinígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsįyaa naʼashjéʼii łibáhígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsįyaa naʼashjéʼii dinilgaaígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsįyaa naʼashjéʼii łigaaígíí
( Naʼashjéʼii naalzheehígíí)

( Wóntłʼizí haalzheehii)( Naʼashjéʼii yázhí)
Naʼashjéʼii bitłʼóól níyizí dibéłchíʼígíí
Béésh Bichʼahii Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashjéʼii bitłʼóól níyizíTó wónaanídę́ę́ʼ
naʼashjéʼii bitłʼóól níyizí łizhinígííNaʼashjéʼii bitłʼóól níyizí łikizhígíí

Tséʼą́ąyiʼ naʼashjéʼii jáádnézí


( Naʼashjéʼii dijoolí dóó bikʼéí)( Naʼashjéʼii eʼełdeełígíí)
( Naʼashjéʼii yilzhólígíí)

Ghą́ą́ʼaskʼidii Biłikahii Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashjéʼii bitłʼóól názbąsígííNaʼashjéʼii bitłʼóól názbąsí łigaaígííNaʼashjéʼii bitłʼóól názbąsí łibáhígíí

Tsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
naʼashjéʼii bitłʼóól názbąsígííAyóóʼátʼé Tónteeldę́ę́ʼ
naʼashjéʼii bitłʼóól názbąsígíí


Naakaii Łibáhí Bikéyahdę́ę́ʼ chahałheeł naʼashjéʼiiTó wónaanídę́ę́ʼ tsintah chahałheeł naʼashjéʼiiHooghandi chahałheeł naʼashjéʼiiChahałheeł naʼashjéʼii yishtłizhígíí

Tsehégodkááʼ chahałheeł naʼashjéʼiiDilzéehii Bikéyahdę́ę́ʼ chahałheeł naʼashjéʼiiTsintah chahałheeł naʼashjéʼii

Ahééháshį́į́hdę́ę́ʼ chahałheeł naʼashjéʼiiHakʼaz Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ chahałheeł naʼashjéʼii

( Naʼashjéʼii azisí)( Naʼashjéʼii ditʼį́dígíí)
( Naʼashjéʼii azisí bikágí ntłʼizígíí)

( Naʼashjéʼii tádígháhígíí)( Naʼashjéʼiitsoh yił ahidaałtʼéhé)


( Naʼashjéʼiitsoh)( Táłkááʼ naʼashjéʼii)
( Naʼashjéʼii heetsʼózígíí)Łeesdísí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah naʼashjéʼii

Atáshtʼóózhbąąh naʼashjéʼii łizhinígííAtáshtʼóózhbąąh naʼashjéʼii łibáhígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ tónteel bibąąh naʼashjéʼiiBinááʼádaałtsʼózí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tónteel bibąąh naʼashjéʼiiŁeesdísí Bikéyahdę́ę́ʼ tónteel bibąąh naʼashjéʼii

Łeesdísí Bikéyahdę́ę́ʼ tséyaa naʼashjéʼii bijáád nineezígíí

( Naʼashjéʼii bitłʼóól heetsʼózí)

( Haʼniłchaadii)
Naʼashjéʼii yisałí dinilzhinígíí
Tséyaa naʼashjéʼii bitłʼóól akʼínátihíTsįyaa naʼashjéʼii bitłʼóól akʼínátihíTséʼą́ąyiʼ naʼashjéʼii bitłʼóól akʼínátihí


Táłtłʼááh naʼashjéʼii


( Niʼgóó naʼashjéʼii)Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashjéʼii nineezí
Tsékááʼ naʼashjéʼii naashchʼąąʼígíí
Halgaiitah naʼashjéʼii dibéłchíʼígííHalgaiitah naʼashjéʼii yishtłizhígíí


( Naʼashjéʼii dilwoʼí)( Naʼashjéʼii nahachaʼígíí)
( Tsintah naʼashjéʼii)( Chʼilátah naʼashjéʼii)
Tséłgaiitah naʼashjéʼii bitsʼíís dah daalgaaígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tséłgaiitah naʼashjéʼii dinilzhinígíí
( Wóláchííʼ haalzheehii)
Naʼashjéʼii naalʼeełíNaʼashjéʼii binááʼ naakiígííTábąąh naʼashjéʼii yázhíTsinbąąh naʼashjéʼiiNaʼashjéʼii bigaantsohí
Tséyaa naʼashjéʼiiNaʼashjéʼii ndzitʼiʼígíí( Naałʼaashii)
Náátsʼózídę́ę́ʼ łeeyiʼ naałʼaashiiTemplate-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naʼashjéʼii-nav}}

{{Naʼashjéʼii-nav|left}}


Navbox: {{Naʼashjéʼii}}
Navbox: {{Naʼashjéʼii-jáádnézí}}

Nááná...