Bee álnééhí:Náátsʼ-tsintah-chʼał-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Biyáázh Tsʼǫʼasánígíí Chʼał
Náátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał dóó bikʼéí


Náátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼałdǫǫhii yishtłizhígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼałdǫǫhii niłhinígíí


Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsintah chʼał bigaan áłtsʼózígííTsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah chʼał bigaan áłtsʼózígííTsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
dziłtah chʼał bigaan áłtsʼózígíí
( Náátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼałbáhí dóó bikʼéí)
Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsintah chʼałchilí dichʼízhígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsintah chʼałchilí łikizhígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsintah chʼałchilí dibéłchíʼígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼałchilí niłhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼałchilí dinilzhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼałchilí yishtłizhígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał niłhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał naashchʼąąʼígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ tsintah chʼał łibáhígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał yishtłizhígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał binákʼee halzhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał yázhíKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
dziłtah chʼał yishtłizhígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał atʼąąʼ nahalinígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ tsintah chʼał atʼąąʼ nahalinígíí

Náátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał dinilzhinígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
tsintah chʼał dinilzhinígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał dibéłchíʼígííNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah chʼał bijáád áłtsʼózígíí


Dziłtah chʼał bił hóyéʼígííYastah chʼał bił hóyéʼígííTsintah chʼał bił hóyéʼígíí
Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Náátsʼ-tsintah-chʼał-nav}}

{{Náátsʼ-tsintah-chʼał-nav|left}}


Navbox: {{Náátsʼ-tsintah-chʼał}}

Nááná...