Jump to content

Bee álnééhí:Sh-ts-naashchʼąąʼ+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Tsídii Tsídii ndaatʼáʼii Yótʼáahdi tsídii Tsídii tsídígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii ndaashchʼąąʼígíí dóó bikʼéí


( Daaheetsʼózí dóó Chʼilátah hózhóón ńdayiishishí)( Chʼil binááʼ deildeełí)

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii bitłʼaakááʼ łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii binátsʼiin łichxíʼígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídiiłtsooí binághah halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii łichxííʼ dóó łigaaígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii bizééʼ halzhinígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii bitsiiʼ dibéłchíʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii binághah łitsooígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ chʼil bijeeh yidlání dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ chʼil bijeeh yidlání bikʼos łitsxooígíí
( Yaadaałgaii dóó bikʼéí)
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii dootłʼizhí bidaaʼ łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ diltʼóshii ntsaaígíí
( Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii yádadíłtiihí dóó bikʼéí)Teełgaiitah tsídiiłbáhí


Teełgaiitah tsídiiłbáhí bitseeʼ deekʼínígííTeełgaiitah tsídiiłbáhí yázhí
Teełgaiitah tsídiiłbáhí bitʼaʼ łitsooígííHodíłchʼiltah tsídiiłbáhí binákʼee halzhinígíí( Eʼeʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ daatsohí dóó bikʼéí)( Chʼil bijeeh yidlání dadootłʼizhígíí dóó bikʼéí)( Daatsohí daashtłizhígíí)( Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsídii ndaashchʼąąʼígíí)
Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Sh-ts-naashchʼąąʼ+-nav}}

{{Sh-ts-naashchʼąąʼ+-nav|left}}


Navbox: {{Sh-ts-naashchʼąąʼ+}}

Nááná...