Bee álnééhí:Tłʼiish-ntsaaí+-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Naaldlooshii dadichʼízhiiChess rat45.svg NdaaʼnaʼiiChess rat45.svg Tłʼiish Chess dat45.svg
Tłʼiish daantsaaígíí
dóó bikʼéí
Tłʼiish ntsxaaígíí (íiyisígíí)Tłʼiish ntsxaaí łibáhígíí

Haʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ tsintah tłʼiish ntsaaígíí

Haʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí dibéłchíʼígíí
Haʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí naashchʼąąʼígííHaʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí dinilzhinígííHaʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí yistłʼinígíí

Haʼaʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí dootłʼizhígííShádiʼááhdę́ę́ʼ haltsooítah tłʼiish ntsaaígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ hodíłchʼiltah tłʼiish ntsaaígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí naashchʼąąʼígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí dibéłchíʼígííKéyah dah naaʼeełídę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí yishtłizhígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí łikizhígíí

Ałhidadiikʼą́ Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tó tłʼiish ntsaaígííTó tłʼiish ntsaaí dootłʼizhígííTó tłʼiish ntsaaí łikizhígíí

Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiishnézí dootłʼizhígííKintaaʼanéhé Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiishnézí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiishnézí noodǫ́zígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiishnézí dibéłchíʼígíí
Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiishnézí bitłʼaaʼ łitsooígííShádiʼááhdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiishnézí yishtłizhígííDibénééz Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiishnézí

Eʼeʼaahjí Tónteeldę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish ntsaaígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ tsinlátah tłʼiish ntsaaígííChooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ niʼgóó tłʼiish ntsaaígíí

Naakaii Łizhiní Bikéyah beʼałnííʼdę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaígíí

Tó wónaanídę́ę́ʼ séíyiʼ tłʼiish yázhí
Tó wónaanídę́ę́ʼ séíyiʼ tłʼiish łibáhígíí
Ásáí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ séíyiʼ tłʼiish łikizhígííBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ séíyiʼ tłʼiish łichíʼígíí
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ séíyiʼ tłʼiish dibéłchíʼígíí


Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ séíyiʼ tłʼiishNaakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ séíyiʼ tłʼiishMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí łikizhígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish ntsaaí yistłʼinígíí

Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ tsinlatah tłʼiish ntsaaígííMagí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ niʼgóó tłʼiish ntsaaígíí

Kéyah dah siʼánígíí beʼałnííʼdę́ę́ʼ tsintah tłʼiish yázhí

Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ tłʼiish dilkǫǫhíTłʼiish dilkǫǫhí noodǫ́zígíí
Tłʼiish dilkǫǫhí dibéłchíʼígíí
Template-question.svg Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Tłʼiish-ntsaaí+-nav}}

{{Tłʼiish-ntsaaí+-nav|left}}


Navbox: {{Tłʼiish-ntsaaí+}}

Nááná...