Jump to content

Bee álnééhí:Naʼashǫ́ʼii-íi-nav

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Naaldlooshii dadichʼízhii Ndaaʼnaʼii Naʼashǫ́ʼii
Naʼashǫ́ʼii íiyisígíí


( Naʼashǫ́ʼiitsoh dóó bikʼéí)

( Shádiʼááhdę́ę́ʼ tsintah naʼashǫ́ʼii)


Ahééháshį́į́hdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii hááʼáchʼiidíNaʼashǫ́ʼii hááʼáchʼiidí dibéłchíʼígííNaʼashǫ́ʼii hááʼáchʼiidí (íiyisígíí)

Naakaii Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii łikizhígííNaʼashǫ́ʼii yistłʼinígííNaʼashǫ́ʼii dootłʼizhíAhééháshį́į́hdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii noodǫ́zígíí

( Naʼashǫ́ʼii bitʼaʼ dahólóní dóó bikʼéí)

( Tsézhįįtah naʼashǫ́ʼii dóó bikʼéí)

( Naʼashǫ́ʼii dichʼízhii dóó bikʼéí)
( Naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí)
Hodíłchʼiltah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí yistłʼinígííHodíłchʼiltah naʼashǫ́ʼii chį́į́shkį́hí dootłʼizhígíí( Shádiʼááh biyaadę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii dóó bikʼéí)( Magí Bitseeʼ Noodǫ́zí Bikéyahdę́ę́ʼ naʼashǫ́ʼii)


Naʼashǫ́ʼii tseechʼilí binákʼee halzhinígííNaʼashǫ́ʼii tseechʼilí bikʼiiz halchíʼígíí
Naʼashǫ́ʼii tseechʼilí dibéłchíʼígíí

Naʼashǫ́ʼii tseechʼilí bikʼiiz halzhinígííNaʼashǫ́ʼii tseechʼilí bikʼiiz dinilzhinígííNaʼashǫ́ʼii tseechʼilí noodǫ́zígíí

Díigi átʼéego choidííłʼįįł:

{{Naʼashǫ́ʼii-íi-nav}}

{{Naʼashǫ́ʼii-íi-nav|left}}


Navbox: {{Naʼashǫ́ʼii-íi}}

Nááná...