Zhį́ʼii táshchozhígíí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Zhį́ʼii táshchozhígíí
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bitsiitsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg TsídiiChess rat45.svg Tsídii ndaatʼáʼiiChess rat45.svg Yótʼáahdi tsídiiChess rat45.svg Tsídii tsídígííChess rat45.svg Gáagii dóó Tsídii bitʼatah hózhóón dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Zhį́ʼii táshchozhígíí

Zhį́ʼii táshchozhí disxǫsígííZhį́ʼii táshchozhí bitseeʼ áłtsʼózígííNaakaii Dootłʼizhí Bikéyah Dah Naaʼeełídę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígíí
Zhį́ʼii táshchozhí bidaaʼ ditání

Zhį́ʼii táshchozhí bitéél halkizhígíí
Zhį́ʼii táshchozhí bitéél yistłʼinígííKéyah Dańlínídę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígíí


Zhį́ʼii táshchozhí bitseeneezígíí


Zhį́ʼii táshchozhí diltʼóshígíí


Zhį́ʼii táshchozhígíí
bitseeʼ deeshgizhígííZhį́ʼii táshchozhígíí
binághah bízdílidígíí
Zhį́ʼii táshchozhí łizhinígíí
Zhį́ʼii táshchozhí binághah hoolzhólígíí
Zhį́ʼii táshchozhí łibáhígíí

Zhį́ʼii táshchozhí bitseeʼ dikáníZhį́ʼii táshchozhí tsédídéehgo bízdílidígíí

Zhį́ʼii táshchozhí bitłʼaaʼ łigaaígííKéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígííDziłtah zhį́ʼii táshchozhígííBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ zhį́ʼii táshchozhígííZhį́ʼii táshchozhígíí éí tsídii tsídígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Naakaii Łizhiní Bikéyahdi dóó Shádiʼááhjí Binááʼádaałtsʼózíidi dóó Naakaii Dootłʼizhii Bikédaayahdi dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Dicruridae" deiłníigo deiyózhí. Zhį́ʼii táshchozhígíí éí 29 ałʼąą ádaatʼé.

Díí tsídii éí 10–14di asdzoh ádaníłtso łeh. Bitsʼíís éí łizhin łeh; bitseeʼ éí deesgizh; bidaaʼ éí diłhił.

Zhį́ʼii táshchozhígíí éí chʼosh yázhí dóó naʼashjéʼii deildeeł; łahda dzidzé dóó tsin bineestʼąʼ éí deiłchozh.