Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ zhį́ʼii

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
yótʼáahdi naaldeehii
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bitsiitsʼiin Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Tsídii Tsídii ndaatʼáʼii Yótʼáahdi tsídii Tsídii tsídígíí Gáagii dóó Tsídii bitʼatah hózhóón dóó bikʼéí Gáagii dóó Joogii Ndahalinígíí Gáagii dóó Zhį́ʼii
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ zhį́ʼii

Ndaʼałkaahí bikʼehgo
Corvus coronoides
wolyé
Nahatʼeʼiitsoh Bikéyah
naaldeehii daʼalghałígíí
dóó daʼałchozhígíí

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ zhį́ʼii éí tsídii tsídígíí dah yikahjí atah yisdzoh, áádóó éí Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdi hólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Corvus coronoides" deiłníigo dayózhí.

Ánoolinígíí dóó bichʼiyąʼ[łahgo áshłééh | łahgo áshłééh]

Díí tsídii éí 18–21di asdzoh áníłtso. Bitsʼíís éí łizhin; bidaaʼ éí diłhił.

Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ zhį́ʼii éí chʼosh yázhí dóó naʼashjéʼii yildeeł; dzidzé dóó tsin bineestʼąʼ éí yiłchozh; chʼał dóó naʼashǫ́ʼii dóó łóóʼ dóó naʼastsʼǫǫsí dóó dííłdzid éí yilghał ałdóʼ.