Jump to content

Chʼil łitsxooí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
chʼil
Chʼil łitsxooí

Ndaʼałkaahí bikʼehgo
Citrus × sinensis
wolyé

Chʼil łitsxooí

CH’IYÁÁN BII’ DAHÓLÓONII 
100 g / 3.5 oz, t’áá t’éehgo
tʼáadoo hodinaʼí náálką́łígíí

 — naniseʼ binoolzheeʼ
 — shógii (áshįįh łikan)
11.54 g

2.4 g
9.14 g
akʼah
0.21 g
hatsʼíís hashtʼéé yoodlíłígíí 0.70 g
CHʼIYÁÁN YEE BIDZIILII
(dóó hatsʼíís náyooshǫǫłígíí)

B1 0.1 mg B2 0.04 mg B3 0.4 mg B5 0.25 mg B6 0.051 mg B9 17 μg C 45 mg