Jump to content

Chʼil łitsooí díkʼǫ́zhígíí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
chʼil
Chʼil łitsooí díkʼǫ́zhígíí

Ndaʼałkaahí bikʼehgo
Citrus x limon
wolyé

Chʼil łitsooí díǫ́zhígíí

CH’IYÁÁN BII’ DAHÓLÓONII 
100 g / 3.5 oz, t’áá t’éehgo
tʼáadoo hodinaʼí náálką́łígíí

 — naniseʼ binoolzheeʼ
 — shógii (áshįįh łikan)
9.32 g

2.8 g
2.5 g
akʼah
0.3 g
hatsʼíís hashtʼéé yoodlíłígíí 1.1 g
CHʼIYÁÁN YEE BIDZIILII
(dóó hatsʼíís náyooshǫǫłígíí)

B1 0.04 mg B2 0.02 mg B3 0.1 mg B5 0.19 mg B6 0.08 mg B9 11 μg C 53 mg