Jump to content

ShiŁeetsʼaʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ

ShiŁeetsʼaʼ (Bilagáanakʼehjí: MyPlate) éí Wááshindoondę́ę́ʼ naashchʼąąʼígíí bikʼehgo chʼiyáán chooʼį́ bee naʼnitin. ShiŁeetsʼaʼ wolyéego naashchʼąąʼí bikʼehgo łaʼajį́ chʼiyáán ńjídį́į́h dóó tʼááłáʼajínígo chʼiyáán chooʼį́.

Díí naashchʼąąʼígíí éí tózis dóó tsitsʼaaʼ naalyéhé bá hooghandi dahólónígíí bikáaʼgi naashchʼąąʼ dooleeł.


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ