Jump to content

Tłʼohtsáhí Bił Hootso

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Tłʼohtsáhí Bił Hootso
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Gustine
Tłʼohtsáhí Bił Hootso
Kéédahatʼínígíí
5,520

Tłʼohtsáhí Bił Hootso éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Shash Bitoʼ Nílį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá.

Tłʼohtsáhí Bił Hootso éí 1.55 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 5,520 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Tłʼohtsáhí Bił Hootso éí 37°15′28″ NHK dóó 120°59′56″ EʼE-gi bił hazʼą́. Tłʼohtsáhí Bił Hootso éí tónteel bikááʼdóó deigo 118 adéesʼeez.GNIS


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ