Jump to content

Kʼíshíshjį́į́zh Bitoʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Kʼíshíshjį́į́zh Bitoʼ
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Livingston
Kʼíshíshjį́į́zh Bitoʼ
Kéédahatʼínígíí
13,058

íshíshjį́į́zh Bitoʼ éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Shash Bitoʼ Nílį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá.

Kʼíshíshjį́į́zh Bitoʼ éí 3.68 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 13,058 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Kʼíshíshjį́į́zh Bitoʼ éí 37°23′13″ NHK dóó 120°43′25″ EʼE-gi bił hazʼą́. Kʼíshíshjį́į́zh Bitoʼ éí tónteel bikááʼdóó deigo 131 adéesʼeez.GNIS

Kʼíshíshjį́į́zh Bitoʼ
Kin Łibáí
(6.8 tsinsitą́)
Sooltóhí
(4.3 tsinsitą́)
Shash Bitoʼ Nílį́
(14.3 tsinsitą́)
Neestʼání Náhádleehí
(11.2 tsinsitą́)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ