Jump to content

Haltsooítah Háálį́ (Ahééháshį́į́h Hahoodzo)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Haltsooítah Háálį́
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Los Baños
Haltsooítah Háálį́ (Ahééháshį́į́h Hahoodzo)
Kéédahatʼínígíí
35,972

Haltsooítah Háálį́ éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Shash Bitoʼ Nílį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá.

Haltsooítah Háálį́ éí 10.12 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 35,972 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Haltsooítah Háálį́ éí 37°03′30″ NHK dóó 120°51′00″ EʼE-gi bił hazʼą́. Haltsooítah Háálį́ éí tónteel bikááʼdóó deigo 118 adéesʼeez.GNIS

Haltsooítah Háálį́
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ
GHJNÍŁ
TSʼ
NÍŁ
TSO
YAS
NIŁ
ATS
BY
WZH
CHD
TʼĄ́Ą́
CHL
TʼĄ́Ą́
TSO
YAʼII
CHL
YAʼII
TSO
BNA
TSʼ
BNA
TSO
 
 
0.5
 
 
80
52
 
 
1
 
 
66
44
 
 
1.6
 
 
56
38
 
 
2
 
 
56
39
 
 
1.9
 
 
63
42
 
 
1.5
 
 
69
46
 
 
0.7
 
 
74
49
 
 
0.5
 
 
83
55
 
 
0.1
 
 
90
60
 
 
0
 
 
95
63
 
 
0
 
 
94
62
 
 
0.2
 
 
90
59
HADOH DÓÓ HAKʼAZ NEIŁKIDÍGÍÍ (ALÁAHDI SIŁKIDÍGÍÍ, °F)
NAHAŁTIN DÓÓ YAS
bitsʼą́ą́dóó ééhózinii: WRCC'

Haltsooítah Háálį́
Kin Łibáí
(24.2 tsinsitą́)
Tłʼohtsáhí Bił Hootso
(15.5 tsinsitą́)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ