Kégiizhí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Kégiizhí tsʼaaʼiilééh. 1916 yihah yę́ędą́ą́ʼ éélkid.

KégiizhíBéésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ

Bitsįį yishtłizhii Shádiʼááh dóó Eʼeʼaahjí W.B.A.di kéédahatʼínígíí bikéyah
tʼáá dah siʼąą ńtʼę́ę́ʼ beʼelyaaígíí