Jump to content

Góóhníinii Bikin

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Góóhníinii Bikin
BÍLAʼASHDLAʼII NÁÓLTAHÍGÍÍ BINIIYÉ NÁHÁSDZO
Góóhníinii Bikin

Góóhníinii Bikin éí Góóhníinii Bikéyah bikáaʼdi áhootʼéego bił hazʼą́; áádóó éí bílaʼashdlaʼii náóltahígíí biniiyé náhásdzo. Dookʼoʼoosłííd Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ. Góóhníinii Bikindi éí Góóhníinii biwááshindoon bikin naaznil.

Góóhníinii Bikin éí 1.7 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 208 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Góóhníinii Bikin éí 36°14′06″ NHK dóó 112°41′19″ EʼE-gi bił hazʼą́. Góóhníinii Bikin éí tónteel bikááʼdóó deigo 3,195 adéesʼeez.GNIS

Góóhníinii Bikin
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ
GHJNÍŁ
TSʼ
NÍŁ
TSO
YAS
NIŁ
ATS
BY
WZH
CHD
TʼĄ́Ą́
CHL
TʼĄ́Ą́
TSO
YAʼII
CHL
YAʼII
TSO
BNA
TSʼ
BNA
TSO
 
 
0.6
 
 
77
48
 
 
0.7
 
 
63
37
 
 
0.8
 
 
53
30
 
 
0.6
 
 
53
29
 
 
0.6
 
 
60
35
 
 
0.9
 
 
68
39
 
 
0.4
 
 
76
46
 
 
0.4
 
 
85
53
 
 
0.3
 
 
96
62
 
 
1.2
 
 
99
67
 
 
1.4
 
 
96
65
 
 
0.7
 
 
90
58
HADOH DÓÓ HAKʼAZ NEIŁKIDÍGÍÍ (ALÁAHDI SIŁKIDÍGÍÍ, °F)
NAHAŁTIN DÓÓ YAS
bitsʼą́ą́dóó ééhózinii: WRCC