Jump to content

Béésh Háátʼiʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Béésh Háátʼiʼ
KINSÁÁʼ
Béésh Háátʼiʼ

Béésh Hááiʼ éí Hoozdo Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Dookʼoʼoosłííd Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Béésh Háátʼiʼdi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ. Naalyéhé bá hooghan ńléidi siʼą́ą́ ńtʼę́ę́ʼ ałdóʼ.

Béésh Háátʼiʼ éí 35°09′40″ NHK dóó 111°16′45″ EʼE-gi bił hazʼą́. Béésh Háátʼiʼ éí tónteel bikááʼdóó deigo 5,892 adéesʼeez.GNIS