Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́įdi
chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

IATA: VIS

ICAO: KVIS

FAA: VIS

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
Yaa Áhályání

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ biwááshindoon

36°19′07″ NHK dóó 119°23′34″ EʼE-gi bił hazʼą́

Nídiʼyiitʼááhdóó

6,559 adéesʼeez

Bikááʼ náʼoobałí ńdinibįįhígi

1

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́įdi chidí naaaʼí ńdinibįįhígi éí Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzodi (Ahééháshį́į́h Hahoodzo biyiʼdi) bił hazʼą́.

Díí chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi éí 821 náhásdzo hayázhí dikʼą́ągo áníłtso áádóó éí tónteel bikááʼdóó deigo 295 adéesʼeez.[1]


bitsʼą́ą́dóó ééhózinii

  1. ^ Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi (FAA)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ