Shash Bitoʼ Nílį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Shash Bitoʼ Nílį́įdi
chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

IATA: MCE

ICAO: KMCE

FAA: MCE

Shash Bitoʼ Nílį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
Yaa Áhályání

Shash Bitoʼ Nílį́ biwááshindoon

37°17′05″ NHK dóó 120°30′50″ EʼE-gi bił hazʼą́

Nídiʼyiitʼááhdóó

5,914 adéesʼeez

Shash Bitoʼ Nílį́įdi chidí naaaʼí ńdinibįįhígi éí Shash Bitoʼ Nílį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzodi (Ahééháshį́į́h Hahoodzo biyiʼdi) bił hazʼą́.

Díí chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi éí 766 náhásdzo hayázhí dikʼą́ągo áníłtso áádóó éí tónteel bikááʼdóó deigo 155 adéesʼeez.[1]


bitsʼą́ą́dóó ééhózinii

  1. ^ Shash Bitoʼ Nílį́įdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi (FAA)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ