Jump to content

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Visalia
Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́
Naatʼáanii
Brian Poochigian
Kéédahatʼínígíí
124,442

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ, áádóó Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biwááshindoon éí díí kin dah shijaaʼíigi bił hazʼą́.

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ éí 37.49 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 124,442 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ éí 36°19′0″ NHK dóó 119°18′0″ EʼE-gi bił hazʼą́. Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ éí tónteel bikááʼdóó deigo 331 adéesʼeez.GNIS

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ
GHJNÍŁ
TSʼ
NÍŁ
TSO
YAS
NIŁ
ATS
BY
WZH
CHD
TʼĄ́Ą́
CHL
TʼĄ́Ą́
TSO
YAʼII
CHL
YAʼII
TSO
BNA
TSʼ
BNA
TSO
 
 
0.6
 
 
78
53
 
 
1.2
 
 
64
44
 
 
1.7
 
 
55
38
 
 
1.9
 
 
55
39
 
 
1.9
 
 
61
42
 
 
2
 
 
67
46
 
 
0.9
 
 
73
49
 
 
0.4
 
 
82
56
 
 
0.1
 
 
89
62
 
 
0
 
 
94
67
 
 
0
 
 
93
65
 
 
0.2
 
 
88
60
HADOH DÓÓ HAKʼAZ NEIŁKIDÍGÍÍ (ALÁAHDI SIŁKIDÍGÍÍ, °F)
NAHAŁTIN DÓÓ YAS
bitsʼą́ą́dóó ééhózinii: WRCC'

Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́
Dził Ntsaa
(13.7 tsinsitą́)
Jádí Dah Shijéʼé
(9.3 tsinsitą́)
Łitso Bináhaazyį́
(6.2 tsinsitą́)
Lókʼaatłʼoh Siyį́
(8.1 tsinsitą́)
Tsinyiʼ Beʼekʼid
(13 tsinsitą́)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ