Jump to content

Chʼil Łitsooí Nástłʼah (Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Chʼil Łitsooí Nástłʼah
BÍLAʼASHDLAʼII NÁÓLTAHÍGÍÍ BINIIYÉ NÁHÁSDZO
Chʼil Łitsooí Nástłʼah (Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo)

Chʼil Łitsooí Nástłʼah éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; áádóó éí bílaʼashdlaʼii náóltahígíí biniiyé náhásdzo. Chéchʼiltah Dį́į́ńlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Chʼil Łitsooí Nástłʼah éí 0.83 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 308 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Chʼil Łitsooí Nástłʼah éí 36°22′53″ NHK dóó 119°1′33″ EʼE-gi bił hazʼą́. Chʼil Łitsooí Nástłʼah éí tónteel bikááʼdóó deigo 502 adéesʼeez.GNIS

Chʼil Łitsooí
Nástłʼah
Jádí Dah Shijéʼé
(8.7 tsinsitą́)
Táánílíní
(9.3 tsinsitą́)
Tsinyiʼ Beʼekʼid
(5 tsinsitą́)