Binááʼádaałtsʼózí bitsin naaʼeeł

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Binááʼádaałtsʼózí bitsin naaʼeeł átʼé 13th Century yę́ędą́ą́igíí, Song Dynasty
Binááʼádaałtsʼózí kʼadi chóʼį́į́hígíí, Hong Kongdi éélkid.
Kangxi Emperor (r. 1654–1722) tsin naaʼeeł biyiiʼooł, ałnídoodáʼ sidáʼgoʼ biłdáʼjiiłʼeeł.

Binááʼádaałtsʼózí (Tsiiʼyiishbizhí Dineʼé) wolyéígíí bitsin naaʼeeł