Jump to content

Łį́į́ʼ dóó Télii

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ

Łį́į́ʼ dóó Télii
Dahináanii Naaldeehii Bidoh Dahólónígíí Bikʼiiz Naakiígíí Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí Bidił Daazdoígíí dóó Daʼałtʼoʼígíí Biishchʼid Dahólónígíí Náhookǫs biyaadi Hadahóólįįdígíí Bikéshgaan Tʼááłáʼí dóó Bikéshgaan Táaʼii Naaldlooshii Bikéshgaan Tʼááłáʼí
Łį́į́ʼ dóó Télii


Łį́į́ʼ (dóó Tsétaʼ łį́į́ʼ)Łį́į́ʼ ałchiní
Télii

Télii yishtłizhígíí

Tsiikʼi Déíbaalí Bikéyahdę́ę́ʼ
télii ałchiníBilį́į́ʼ Ńdeiltihii Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
télii ałchiníChʼah Diʼilii Bikéyahdę́ę́ʼ
télii ałchiníBiʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ
télii ałchiní


Télii (dabilį́įʼii)
Télii bijáád noodǫ́zíÁsáí Dineʼé Daalzhiní Bikéyahdę́ę́ʼ télii

Náátsʼózídę́ę́ʼ téliiTééh łį́į́ʼ

Tééh łį́į́ʼ ntsaaígííHalgaiitah tééh łį́į́ʼ

Tééh łį́į́ʼ bitsiizóól ádinígííHalgaiitah tééh łį́į́ʼ yázhíTééh łį́į́ʼ yishtłizhgo noodǫ́zígííTééh łį́į́ʼ łibáago noodǫ́zígííDziłtah tééh łį́į́ʼ

Dziłtsį́įdi tééh łį́į́ʼTsétah tééh łį́į́ʼŁį́į́ʼ  dóó Télii éí Naaldlooshii Bikéshgaan Dahólónígíí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí Naakaii Łizhiní Bikéyahdi dóó Chʼah Diʼilii Bikéyahdi dóó Atsá Yee Ndaalzheehii Bikéyahdi hadahóólįįd jiní; dį́į́shjį́į́góó éí nahasdzáán tʼáá siʼą́ą́ ńtʼę́ę́ʼ bikááʼgóó dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Equus" deiłníigo deiyózhí. Łį́į́ʼ dóó télii éí tsostsʼid ałʼąą ádaatʼé.

Díí naaldlooshii éí chʼil bitʼąąʼ dóó tłʼoh deiłchozh łeh.


Łį́į́ʼ
Télii
Tééh łį́į́ʼ