Łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search

Łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí
Dahináanii Chess rat45.svg NaaldeehiiChess rat45.svg Bidoh DahólónígííChess rat45.svg Bikʼiiz NaakiígííChess rat45.svg Bííghą́ą́stsʼǫǫd DahólónígííChess rat45.svg Bíígháán DahólónígííChess rat45.svg Biyaatsʼiin DahólónígííChess rat45.svg Bidił Daazdoígíí dóó DaʼałtʼoʼígííChess rat45.svg Biishchʼid DahólónígííChess rat45.svg Náhookǫs biyaadi HadahóólįįdígííChess rat45.svg Jaaʼabaní dóó Jaaniłtsʼílí dóó bikʼéí Chess dat45.svg
Łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí
Hodíłchʼiltah łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híŁį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí ntsaaígíí

Bichʼah Łichíiʼii Bikéyahdę́ę́ʼ łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híNaakaii Łibáhí Bikéyahdę́ę́ʼ łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí


Łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí łitsxooígíí
Chooyééł Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí
Biʼééʼ Łigaii Bikéyahdę́ę́ʼ łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híBitsįʼ Yishtłizhii Tónteeldę́ę́ʼ łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híŁį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí ditłʼooígíí
Kéyah Dah Ndaaʼeełí Łánídę́ę́ʼ
łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híNahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ
łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí yázhí
Binááʼádaałtsʼózí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ
łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí yázhíTsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyah Yázhídę́ę́ʼ
łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híNaakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
tsintah łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híKéyah Dańlínídę́ę́ʼ łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híShádiʼááhjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ
łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híNáátsʼózídę́ę́ʼ tsintah łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́híŁį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí yázhíŁį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí éí jaaʼabaní dóó jaaʼniłtsʼílí dah yikahjí atah daasdzoh, áádóó éí tó wónaanídi tʼéiyá dahólǫ́. Ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Rhinolophidae" deiłníigo deiyózhí. Łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí éí 106 ałʼąą ádaatʼé.

Łį́į́ʼ bikeeʼ yilchį́į́hí éí chéłchaaʼ dóó tsʼíʼii dóó tséʼédǫ́ʼii hadaalzheehgo ndaatʼá.