Jump to content

Yooʼtsoh

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Yooʼtsoh

Dził/Tsékooh Beʼekʼid/Tó
Naalyéhé bá Hooghan/Kįtsʼil

Yooʼtsoh éí Yootó Hahoodzodi dził siʼą́ (dah aską́). Tsoodził Haʼaʼaahjígo siʼą́. 1745–1812 biyihaah yę́ędą́ą́ʼ Naabeehó áadi kéédahatį́į́ʼ ńtʼę́ę́ʼ, áádóó dabighanígíí (kįtsʼiilígíí) tʼahdii Yooʼtsoh bitłáahdi naaznil. Yooʼtsoh éí 35°29′0″ NHK dóó 107°06′56″ EʼE-di siʼááh.

1964 yę́ędą́ą́ʼ éí National Historic Landmark silį́į́ʼ.