Jump to content

Bidááʼ Haʼaztʼiʼ Tsékooh

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ

Bidááʼ Haʼaziʼ Tsékooh éí 36°6′0″ NHK dóó 112°6′0″ EʼE-gi bił hazʼą́.


Bidááʼ Haʼaztʼiʼ Tsékooh shaadiʼ aahdę́ę́hgoʼ.
Bidááʼ Haʼaztʼiʼ Tsékooh biłhaʼhoodzo naashchʼą́ą́ʼ naaltsoos bikáaʼgi, 1908 yihah yę́ędą́ą́ʼ.