Yéʼiitsoh Bidił Niníyęęzh

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
Yéʼiitsoh Bidił Niníyęęzh
Elmalpais.svg
Orange pog.svg Dził/Tsékooh Cyan pog.svg Beʼekʼid/Tó
Purple pog.svg Naalyéhé bá Hooghan/Kįtsʼil

Yéʼiitsoh Bidił Niníyęęzh hoolyéhígíí éí 34°52′38″N 108°03′03″W-di bił hazʼááh. Naatooh Sikʼaiʼí Shádiʼááhjígo sikaad.

Yéʼiitsoh Bidił Niníyęęzh hoolyéhígíí éélkid.