Jump to content

Neeshchʼííʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Neeshchʼííʼ
CH’IYÁÁN BII’ DAHÓLÓONII 
100 g / 3.5
tʼáadoo hodinaʼí náálką́łígíí

 — doo ńdadiʼeełígíí
 — naniseʼ binoolzheeʼ
 — shógii (áshįįh łikan)
16.99 g

1.86 g
4.8 g
4.66 g
akʼah

 — niłtólígíí
 — ayóo nilkʼihígíí
88.79 g

24.37 g
6.362 g
hatsʼíís hashtʼéé yoodlíłígíí 17.78 g
2.96 g
bee díkʼǫ́zhígíí 3 mg
CHʼIYÁÁN YEE BIDZIILII
(dóó hatsʼíís náyooshǫǫłígíí)

A 1 μg B1 0.473 mg B2 0.295 mg B3 5.697 mg B5 0.406 mg B6 0.122 mg C 1 mg E 12.12 mg K 70 μg 

Neeshchʼííʼ

Neesh chʼiiʼ dóó neeshchʼii tsʼiil éélkid.