Neeshchʼííłgai

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Neeshchʼííłgai
CH’IYÁÁN BII’ DAHÓLÓONII 
100g / 3.5 oz, t’áá t’éehgo
tʼáadoo hodinaʼí náálką́łígíí

 — naniseʼ binoolzheeʼ
 — shógii (áshįįh łikan)
30.19 g

3.3 g
5.91 g
akʼah
43.85 g
hatsʼíís hashtʼéé yoodlíłígíí 18.22 g
bee díkʼǫ́zhígíí 12 mg
CHʼIYÁÁN YEE BIDZIILII
(dóó hatsʼíís náyooshǫǫłígíí)

B1 0.42 mg B2 0.06 mg B3 1.06 mg B5 0.86 mg B6 0.42 mg B9 25 μg C 0.5 mg 

Neeshchʼííłgai