Jump to content

Ahééhałtį́į́h Hahoodzo

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Ahééhałtį́į́h Hahoodzo
Kéédahatʼínígíí (2010)
6,724,540

Ahééhałtį́į́h Hahoodzo éí Eʼeʼaahjí Wááshindoon Bikéyah biyiʼdi bił hazʼą́. Eʼeʼaahjí Tónteel bibąąhgi éí siʼą́.

Ahééhałtį́į́h Hahoodzo éí 71,300 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso; 6,724,540 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii áadi kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Béésh Yótʼááh Ííʼáhí hoolyéedi kin haalʼáhí éí atisgo áníłtso, Ahééhałtį́į́h Hahoodzo biyiʼdi.