Jump to content

Chʼódeeníniitah Nílį́ Hahoodzo

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Chʼódeeníniitah Nílį́ Hahoodzo
Wááshindoon
Kéédahatʼínígíí (2010)
3,831,074

Chʼódeeníniitah Nílį́ Hahoodzo éí Eʼeʼaahjí Wááshindoon Bikéyah biyiʼdi bił hazʼą́. Eʼeʼaahjí Tónteel bibąąhgi éí bił hazʼą́.

Chʼódeeníniitah Nílį́ Hahoodzo éí 98,381 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso; 3,831,074 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii áadi kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Chʼódeeníniitah Nílį́ Hahoodzo biwááshindoon éí Chʼódeeníniitah Nílį́ hoolyéedi kin haalʼáagi bił hazʼą́, áádóó Tótaʼ Beʼekʼid hoolyéedi kin haalʼáhí éí atisgo áníłtso.