Achʼįʼ Nahonitłʼahii

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Achʼįʼ Nahonitłʼahii
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Tehachapi
Achʼįʼ Nahonitłʼahii
Kéédahatʼínígíí
14,414

Achʼįʼ Nahonitłʼahii éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Chʼil Naʼatłʼoʼii Bikooh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Achʼįʼ Nahonitłʼahii éí 9.97 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 14,414 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Achʼįʼ Nahonitłʼahii éí 35°07′56″ NHK dóó 118°26′56″ EʼE-gi bił hazʼą́. Achʼįʼ Nahonitłʼahii éí tónteel bikááʼdóó deigo 3,970 adéesʼeez.GNIS

Achʼįʼ Nahonitłʼahii
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ
GHJNÍŁ
TSʼ
NÍŁ
TSO
YAS
NIŁ
ATS
BY
WZH
CHD
TʼĄ́Ą́
CHL
TʼĄ́Ą́
TSO
YAʼII
CHL
YAʼII
TSO
BNA
TSʼ
BNA
TSO
 
 
0.5
 
 
71
56
 
 
1.1
 
 
60
47
 
 
1.7
 
 
52
41
 
 
1.9
 
 
51
40
 
 
1.8
 
 
54
43
 
 
1.9
 
 
56
45
 
 
0.9
 
 
63
50
 
 
0.4
 
 
71
57
 
 
0.1
 
 
80
66
 
 
0.1
 
 
87
72
 
 
0.3
 
 
86
71
 
 
0.3
 
 
80
64
HADOH DÓÓ HAKʼAZ NEIŁKIDÍGÍÍ (ALÁAHDI SIŁKIDÍGÍÍ, °F)
NAHAŁTIN DÓÓ YAS
bitsʼą́ą́dóó ééhózinii: WRCC'

Achʼįʼ Nahonitłʼahii
Shash Bidziil
(22.4 tsinsitą́)
Shash Bitééh Toʼí
(11.2 tsinsitą́)
Łį́į́ʼ Bitooʼ
(11.2 tsinsitą́)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ