Łį́į́ʼ Bitooʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Łį́į́ʼ Bitooʼ
BÍLAʼASHDLAʼII NÁÓLTAHÍGÍÍ BINIIYÉ NÁHÁSDZO
Łį́į́ʼ Bitooʼ

Łį́į́ʼ Bitooʼ éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; áádóó éí bílaʼashdlaʼii náóltahígíí biniiyé náhásdzo. Chʼil Naʼatłʼoʼii Bikooh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Łį́į́ʼ Bitooʼ éí 16.4 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 2,488 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Łį́į́ʼ Bitooʼ éí 35°05′20″ NHK dóó 118°38′33″ EʼE-gi bił hazʼą́. Łį́į́ʼ Bitooʼ éí tónteel bikááʼdóó deigo 3,783 adéesʼeez.GNIS

Łį́į́ʼ Bitooʼ
Shash Bidziil
(14.3 tsinsitą́)
Shash Bitééh Toʼí
(6.2 tsinsitą́)
Chʼiltah Hatsoh
(19.9 tsinsitą́)
Achʼįʼ Nahonitłʼahii
(11.2 tsinsitą́)