Tsiiłchin Biiʼ Tó

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
Tsiiłchin Biiʼ Tó
TÁÁʼ NAAZNILÍ
DineBikeyahBeelyaigii.svg
Tsiiłchin Biiʼ Tó
Alą́ąjįʼ dah Sidáhígíí: Thomas Bradley
Ałkééʼ dah Sidáhígíí: JB Kinlacheeny
Naaltsoos Ííłʼíní: Virginia White
Chat bubbles.svg
Tsiiłchin Biiʼ Tó

Bilagáana bizaadjí éí Chilchinbito wolyé.

Tsiiłchin Biiʼ Tó (éí doodaiiʼ éí Chiiłchin Biiʼ Tó) éí Naabeehó bikéyah bikáaʼdi ooʼhoolyé; Hoozdoh Hahoodzo biyiʼdi ahoolyé.

Tsiiłchin Biiʼ Tó éí 23.8 tsinsitą́ dikʼą́ągo hahoodzo, áádóó áadi diné 462 kéédahatʼį́ (2000 yę́ędą́ą́ʼ diné daaltá). Tsiiłchin Biiʼ Tó éí 36°31′50″N 110°3′50″W-gi bił hazʼą́. Tsiiłchin Biiʼ Tó éí 5,950 adéesʼeez áńzáadi (kéyah bineelʼąąhígi).GNIS

Blank map.svg

Tsiiłchin Biiʼ TóTsiiłchin Biiʼ Tó
Tó Dínéeshzheeʼ
Tó Dínéeshzheeʼ
(16.8 tsinsitą́)
Deinihootso
Deinihootso
(24.2 tsinsitą́)
Tsé Nitsaa Deezʼáhí
Tsé Nitsaa Deezʼáhí
(27.3 tsinsitą́)
Tséchʼízhí
Tséchʼízhí
(14.3 tsinsitą́)
Dáʼákʼeh Halání
Dáʼákʼeh Halání
(26.7 tsinsitą́)
TsinyiʼBeʼekʼid
Tsinyiʼ
Beʼekʼid

(12.9 tsinsitą́)


Web-browser-openclipart.svgBéésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ