Jump to content

Tó Oostsʼąʼdi tó wónaanídę́ę́ʼ chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Tó Oostsʼąʼdi
tó wónaanídę́ę́ʼ
chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi

IATA: TUS

ICAO: KTUS

FAA: TUS

Tó Oostsʼąʼdi tó wónaanídę́ę́ʼ chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
Yaa Áhályání

Tó Oostsʼąʼ biWááshindoon

32°06′58″ NHK dóó 110°56′28″ EʼE-gi bił hazʼą́

Nídiʼyiitʼááhdóó

1. 10,996 adéesʼeez
2. 8,408 adéesʼeez
3. 7,000 adéesʼeez

Bikááʼ náʼoobałí ńdinibįįhígi

3

Tó Oostsʼąʼdi tó wónaanídę́ę́ʼ chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi éí Hoozdo Hahoodzodi bił hazʼą́.

Díí chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi éí 7,938 náhásdzo hayázhí dikʼą́ągo áníłtso áádóó éí tónteel bikááʼdóó deigo 2,643 adéesʼeez.[1]


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ


bitsʼą́ą́dóó ééhózinii