Jump to content

Táłkááʼtsʼin Bitooʼ Hahoodzo

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Táłkááʼtsʼin Bitooʼ Hahoodzo
Wááshindoon
Kéédahatʼínígíí (2018)
19,329,841

Táłkááʼtsʼin Bitooʼ Hahoodzo éí Eʼeʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdi bił hazʼą́.

Táłkááʼtsʼin Bitooʼ Hahoodzo éí 478,841 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso; 19,329,841 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii áadi kéédahatʼį́ (díí éí 2018góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).

Táłkááʼtsʼin Bitooʼ Hahoodzo biwááshindoon éí Táłkááʼtsʼin Bitooʼ hoolyéedi bił hazʼą́. Assimi Goïta éí Táłkááʼtsʼin Bitooʼ Hahoodzo binaatʼáanii nilį́; áádóó Choguel Kokalla Maïga éí díí kéyah biwááshindoondi alą́ąjįʼ dah sidá.