Ooljééʼ Ałnííʼí Tóhí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Ooljééʼ Ałnííʼí Tóhí
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Half Moon Bay
Ooljééʼ Ałnííʼí Tóhí
Kéédahatʼínígíí
11,324

Ooljééʼ Ałnííʼí Tóhí éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Tsin Łichxííʼítah Siʼání Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá.

Ooljééʼ Ałnííʼí Tóhí éí 6.25 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 11,324 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Ooljééʼ Ałnííʼí Tóhí éí 37°27′32″ NHK dóó 122°26′13″ EʼE-gi bił hazʼą́. Ooljééʼ Ałnííʼí Tóhí éí tónteel bikááʼdóó deigo 75 adéesʼeez.GNIS


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ