Jump to content

Naakaii Bitoʼ

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ


Naakaii Bitoʼ
TÁÁʼ NAAZNILÍ
Naakaii Bitoʼ
Alą́ąjįʼ dah Sidáhígíí: Richard Bowman
Ałkééʼ dah Sidáhígíí: Roberta Becenti
Naaltsoos Ííłʼíní: Carol Bowman-Muskett

Naakaii Bitoʼ éí Diné Bikéyah bikáaʼdi áhootʼéego bił hazʼą́; áádóó éí bílaʼashdlaʼii náóltahígíí biniiyé náhásdzo. Tséhootsooí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ. Naakaii Chį́į́hí Bitoʼ wolyéé ńtʼę́ę́ʼ. Tááʼ naaznilí bighan áadi siʼą́. Chʼóshgai bitłʼáahdi éí siʼą́.

Naakaii Bitoʼ éí 6.9 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 455 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2000góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Naakaii Bitoʼ éí 35°47′15″ NHK dóó 108°48′28″ EʼE-gi bił hazʼą́. Naakaii Bitoʼ éí tónteel bikááʼdóó deigo 6,457 adéesʼeez.GNIS

Naakaii Bitoʼ
Tó Haachʼiʼ
(5.6 tsinsitą́)
Maʼii Tééh Yitłizhí
(9.9 tsinsitą́)
Tsénáhádzoh
(6.8 tsinsitą́)
Chéchʼízhí
(12.4 tsinsitą́)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ