Dziłkʼighan (kinsááʼ)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Dziłkʼighan
KINSÁÁʼ
DineBikeyahBeelyaigii ntsaa.svg
Dziłkʼighan (kinsááʼ)

Dziłighan éí Naʼazhǫǫsh Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Tsé Yadiitłʼiní Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Dziłkʼighandi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ.

Dziłkʼighan éí 41°50′20″ NHK dóó 115°57′56″ EʼE-gi bił hazʼą́. Dziłkʼighan éí tónteel bikááʼdóó deigo 5,607 adéesʼeez.GNIS

Dziłkʼighan
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ
GHJNÍŁ
TSʼ
NÍŁ
TSO
YAS
NIŁ
ATS
BY
WZH
CHD
TʼĄ́Ą́
CHL
TʼĄ́Ą́
TSO
YAʼII
CHL
YAʼII
TSO
BNA
TSʼ
BNA
TSO
 
 
0.9
 
 
64
22
 
 
1.4
 
 
47
17
 
 
1.4
 
 
39
10
 
 
1.3
 
 
38
9
 
 
1
 
 
42
13
 
 
1.1
 
 
47
19
 
 
1.1
 
 
56
24
 
 
1.7
 
 
65
31
 
 
1.2
 
 
75
36
 
 
0.5
 
 
85
40
 
 
0.6
 
 
84
38
 
 
0.8
 
 
75
30
HADOH DÓÓ HAKʼAZ NEIŁKIDÍGÍÍ (ALÁAHDI SIŁKIDÍGÍÍ, °F)
NAHAŁTIN DÓÓ YAS
bitsʼą́ą́dóó ééhózinii: WRCC'
2013-06-16 15 39 22 View south across Mountain City in Nevada, with Nevada State Route 225 visible passing through town and the Owyhee River visible toward the right.jpg


Web-browser-openclipart.svgBéésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ