Jump to content

Béésh Ahiʼdiitiin (kinsááʼ)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Béésh Ahiʼdiitiin
KINSÁÁʼ
Béésh Ahiʼdiitiin (kinsááʼ)

Béésh Ahiʼdiitiin éí Naʼazhǫǫsh Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Tsé Yadiitłʼiní Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Béésh Ahiʼdiitiindi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ.

Béésh Ahiʼdiitiin éí 41°08′01″ NHK dóó 115°01′48″ EʼE-gi bił hazʼą́. Béésh Ahiʼdiitiin éí tónteel bikááʼdóó deigo 5,607 adéesʼeez.GNIS


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ