Diichiłí Nílį́

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Diichiłí Nílį́
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Hanford
Seal of Hanford, California.png
DineBikeyahBeelyaigii e'e'aah.svg
Diichiłí Nílį́
Kéédahatʼínígíí
53,967
Kings County Courthouse 090407 1.JPG

Diichiłí Nílį́ éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Chéchʼiltah Ałtsʼádaazlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá, áádóó Chéchʼiltah Ałtsʼádaazlį́ Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biwááshindoon éí díí kin haalʼáagi bił hazʼą́.

Diichiłí Nílį́ éí 16.8 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 53,967 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Diichiłí Nílį́ éí 36°19′39″ NHK dóó 119°38′44″ EʼE-gi bił hazʼą́. Diichiłí Nílį́ éí tónteel bikááʼdóó deigo 249 adéesʼeez.GNIS

Diichiłí Nílį́
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ
GHJNÍŁ
TSʼ
NÍŁ
TSO
YAS
NIŁ
ATS
BY
WZH
CHD
TʼĄ́Ą́
CHL
TʼĄ́Ą́
TSO
YAʼII
CHL
YAʼII
TSO
BNA
TSʼ
BNA
TSO
 
 
0.7
 
 
78
52
 
 
1.2
 
 
64
42
 
 
1.5
 
 
54
36
 
 
2
 
 
54
37
 
 
2
 
 
62
41
 
 
2.2
 
 
67
45
 
 
0.8
 
 
74
48
 
 
0.4
 
 
82
54
 
 
0.1
 
 
89
60
 
 
0
 
 
94
65
 
 
0
 
 
92
64
 
 
0.3
 
 
87
59
HADOH DÓÓ HAKʼAZ NEIŁKIDÍGÍÍ (ALÁAHDI SIŁKIDÍGÍÍ, °F)
NAHAŁTIN DÓÓ YAS
bitsʼą́ą́dóó ééhózinii: Weather.com / NWS

Blank map-nv.svg

Map pointer black.svgDiichiłí Nílį́
Small-city-symbol.svg
Small-city-symbol.svg
Łitso Bináhaazyį́
(12.4 tsinsitą́)
Small-city-symbol.svg
Small-city-symbol.svg
Łeeyiʼtó
(8.1 tsinsitą́)
Small-city-symbol.svg
Łeeyiʼtó (siláołtsooí)
(14.3 tsinsitą́)


Web-browser-openclipart.svgBéésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ