Jump to content

Chʼiidą́ą́tsʼóóz

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
chʼil
Chʼiidą́ą́tsʼóóz

Ndaʼałkaahí bikʼehgo
Vicia americana
wolyé

Chʼiidą́ą́tsʼóóz éí Náhookǫsjí kéyah dah siʼánígíí bikáaʼgi tʼéiyá hólǫ́; ndaʼałkaahí dóó ééʼdeetįįhii éí "Vicia americana" diłníigo dayózhí.

Díí chʼil éí halgaiigi dóó tsintahgi naʼatłʼoʼ łeh; niʼgóó sikaad ałdóʼ. Bitsiin éí 6–20di asdzoh áníłnééz; nááná bitʼąąʼ éí dį́įʼdi asdzoh ádaníłnééz.

Chʼiidą́ą́tsʼóóz bineestʼąʼ éí tʼááłáʼídi asdzoh ádaníłnééz; naaʼołí nahalinígíí naakigo yiyiʼ hólǫ́.


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ