Chį́į́h Yee Adilohii Bideeʼ Tónteel Bibąąh

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Chį́į́h Yee Adilohii Bideeʼ Tónteel Bibąąh
Wááshindoon
Kéédahatʼínígíí (2021)
29,389,150

Chį́į́h Yee Adilohii Bideeʼ Tónteel Bibąąh éí Eʼeʼaahjí Naakaii Łizhiní Bikéyahdi bił hazʼą́.

Chį́į́h Yee Adilohii Bideeʼ Tónteel Bibąąh éí 124,504 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso; 29,389,150 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii áadi kéédahatʼį́ (díí éí 2021góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).

Chį́į́h Yee Adilohii Bideeʼ Tónteel Bibąąh biwááshindoon éí Tósidó Siyíní hoolyéedi bił hazʼą́. Alassane Ouattara éí Chį́į́h Yee Adilohii Bideeʼ Tónteel Bibąąh binaatʼáanii nilį́; áádóó Patrick Achi éí díí kéyah biwááshindoondi alą́ąjįʼ dah sidá.