Jump to content

Chéchʼiizh Biiʼ Tó

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Chéchʼiizh Biiʼ Tó
(Tséchʼízhí Bitoʼ)
TÁÁʼ NAAZNILÍ
Chéchʼiizh Biiʼ Tó
Alą́ąjįʼ dah Sidáhígíí: George Werito, Jr.
Ałkééʼ dah Sidáhígíí: Taylor Pinto
Naaltsoos Ííłʼíní: Brandon Sam

Chéchʼiizh Biiʼ Tó (éi doodaiiʼ Tséchʼízhí Bitoʼ) éí Diné Bikéyah bikáaʼdi áhootʼéego bił hazʼą́; Tʼiistsʼóóz Ńdeeshgizh Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ. Tááʼ naaznilí bighan áadi siʼą́.

Chéchʼiizh Biiʼ Tóodi 699 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2000góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Chéchʼiizh Biiʼ Tó éí 35°57′22″ NHK dóó 107°20′53″ EʼE-gi bił hazʼą́. Chéchʼiizh Biiʼ Tó éí tónteel bikááʼdóó deigo 6,745 adéesʼeez.GNIS

Chéchʼiizh Biiʼ Tógi éí óltaʼ naakigo sinil.

Chéchʼiizh Biiʼ Tó
Bíniishdáhí
(7.2 tsinsitą́)
Yaʼniilzhiin
(14.2 tsinsitą́)
Chéchʼil Dah Łichííʼ
(7.3 tsinsitą́)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ