Bááh Háálį́

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Bááh Háálį́
TÁÁʼ NAAZNILÍ
Bááh Háálį́
Alą́ąjįʼ dah Sidáhígíí: Lee C. Jim
Ałkééʼ dah Sidáhígíí: Benjamin Livingston
Naaltsoos Ííłʼíní: Anne Descheny

Bááh Háálį́ éí Diné Bikéyah bikáaʼdi áhootʼéego bił hazʼą́; Tʼiistsʼóóz Ńdeeshgizh Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ. Tááʼ naaznilí bighan áadi siʼą́. Naashtʼézhí Dził bitsį́įdi, Naʼnízhoozhí Shádiʼááhjigo éí siʼą́.

Bááh Háálį́įdi 990 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2000góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Bááh Háálį́ éí 35°23′52.8″ NHK dóó 108°40′1.2″ EʼE-gi bił hazʼą́. Bááh Háálį́ éí tónteel bikááʼdóó deigo 7,149 adéesʼeez.GNIS

Bááh Háálį́
Naʼnízhoozhí
(9.5 tsinsitą́)
Tsé Łichííʼ
(6.3 tsinsitą́)
Tsé Yaayí
(9.9 tsinsitą́)
Tsé Dijį́hí
(10.4 tsinsitą́)
Kinłitsosinil
(9.9 tsinsitą́)
Chį́į́h Ntłʼizii
(4.5 tsinsitą́)


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ