Alóós

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Alóós
CH’IYÁÁN BII’ DAHÓLÓONII 
100 g / 3.5 oz, t’áá t’éehgo
tʼáadoo hodinaʼí náálką́łígíí

 — naniseʼ binoolzheeʼ
 — shógii (áshįįh łikan)
80 g

1.3 g
0.12 g
akʼah
0.66 g
hatsʼíís hashtʼéé yoodlíłígíí 7.13 g
11.61 g
CHʼIYÁÁN YEE BIDZIILII
(dóó hatsʼíís náyooshǫǫłígíí)

B1 0.07 mg B2 0.0149 mg B3 1.62 mg B5 1.014 mg B6 0.164 mg 

Alóós