Łóóʼ ałkééʼ daasdzoh

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
A · B · CH · CHʼ · D · DL · DZ · E · G · GH · H · I · J · K · · KW · L · Ł · M · N · O · S · SH · T · · · TŁʼ · TS · TSʼ · W · Y · Z · ZH

Łóóʼ
Dahináanii Naaldeehii Bíígháán Dahólónígíí Biyaatsʼiin Dahólónígíí
Łóóʼ 


Łóóʼ ńdídzihígíí


Łóóʼ bitʼaʼtsʼinígíí



Naʼashǫ́ʼii łóóʼ





Dághaałóóʼ





Tsooʼtsʼiní





Łóóʼ bikǫʼí





Chʼałniiʼí



Yółeehii




Łóóʼ bitʼaʼtsahí


Łóóʼ binááʼtsohí



Dáádílí



Łóóʼ adiłdoní



Łóóʼ bigháhootʼíní




Hashtłʼishdi tádíʼnéehii



Tłʼiishtsiiʼí




Łóóʼ bíchį́į́h nineezí



Yílnoodii






Táłtłʼááh łį́į́ʼ



Dáánézí



Táłtłʼááh kʼaaʼ


?

Táłtłʼááh naatʼáʼii




Łóóʼtʼą́hí




Niicháadii



Łóóʼnteeltsoh




Łóóʼ naatʼaʼí



Łóóʼ binááʼ ádiní




Łóóʼ dichʼízhí



Tsé ndahalinígíí



Tsiiʼnteelí







Chį́į́hʼadeeʼii



Łóóʼ bikááʼtsʼinígíí




Atsiniltłʼish ííłʼíinii





( Łóóʼ ooshgę́ęzhii)



Ch'oshLoo'box.svg
Camera-photo.svg
Łóóʼ bízhiʼ doo nił bééhózin daásh?

A

CH

CHʼ

D

H

Ł

N

T

TŁʼ

TS

Y

Łóóʼ Bigaan Dahólónígíí

Ł

Bíígháán Ádaadinígíí

J

S