Áshįįh (Ahééháshį́į́h Hahoodzo)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Áshįįh
KINŁÁNÍ / KIN HAALʼÁ
Salinas
Seal of Salinas, California.png
DineBikeyahBeelyaigii e'e'aah.svg
Áshįįh (Ahééháshį́į́h Hahoodzo)
Naatʼáanii
Kimbley Craig
Kéédahatʼínígíí
150,441

Áshįįh éí Ahééháshį́į́h Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; Áshįįh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin haalʼá, áádóó Áshįįh Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biwááshindoon éí díí kin haalʼáagi bił hazʼą́.

Áshįįh éí 23.2 tsinsitą́ dikʼą́ągo áníłtso, áádóó áadi 150,441 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Áshįįh éí 36°40′40″ NHK dóó 121°39′20″ EʼE-gi bił hazʼą́. Áshįįh éí tónteel bikááʼdóó deigo 52 adéesʼeez.GNIS

Áshįįh
TŁʼÓOʼDI ÁDAHOOTʼÉHÍGÍÍ
GHJNÍŁ
TSʼ
NÍŁ
TSO
YAS
NIŁ
ATS
BY
WZH
CHD
TʼĄ́Ą́
CHL
TʼĄ́Ą́
TSO
YAʼII
CHL
YAʼII
TSO
BNA
TSʼ
BNA
TSO
 
 
0.6
 
 
73
50
 
 
1.4
 
 
64
43
 
 
2.4
 
 
61
40
 
 
2.6
 
 
61
41
 
 
2.4
 
 
63
43
 
 
2.2
 
 
64
45
 
 
1.1
 
 
66
46
 
 
0.3
 
 
68
50
 
 
0.1
 
 
70
53
 
 
0
 
 
72
55
 
 
0.1
 
 
72
55
 
 
0.1
 
 
74
54
HADOH DÓÓ HAKʼAZ NEIŁKIDÍGÍÍ (ALÁAHDI SIŁKIDÍGÍÍ, °F)
NAHAŁTIN DÓÓ YAS
bitsʼą́ą́dóó ééhózinii: WRCC
Downtown Salinas.jpg


Web-browser-openclipart.svgBéésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ