Yágháhoníkáángóó ałánátʼahí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to: navigation, search
Columbia wolyé, Tʼąąchil 12, 1981.
Ałéʼígíí éí Saturn V, díí akéídiʼ oolyééʼ yichʼiʼ naastʼáʼ, the Space Shuttle wolyé, planned Ares I, proposed Ares IV dóó planned Ares V launch vehicles.

Yágháhoníkáángóó ałánátʼahí éí Wááshindoon Bikéyah Ałhidadiidzooígíí dooʼałnaʼnatʼáh. National Aeronautics and Space Administration (NASA) beeʼyoozhígoʼ ałnaʼdaʼałtáh. 1981 biyihah yę́ędą́ą́ʼ ałtsé bihoneestʼąąʼ áádóó éí 1982 biyihah yę́ędą́ą́ʼ doo kwiishdę́ę́ chooʼį́į́hgoʼ beeʼooʼnish. 2011 biyiihahgoʼ éí díí yághánhoníkáángoóó ałánátʼahí yiigááʼiilééh adoo éí doo chooʼį́į́hdaʼ doolééł (134di ałánátʼah doolééł). Akwiigoʼ shįį́h beeʼnaʼazhnish.