Jump to content

Tsékooh Hodíkʼǫ́zhí (kinsááʼ)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Tsékooh Hodíkʼǫ́zhí
KINSÁÁʼ
Tsékooh Hodíkʼǫ́zhí (kinsááʼ)-?

Tsékooh Hodíǫ́zhí éí Yootó Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́. Tówoł Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Tsékooh Hodíkʼǫ́zhíidi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ.GNIS