Tʼiis Ntsxaa Chʼéélį́

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Jump to navigation Jump to search
Tʼiis Ntsxaa Chʼéélį́
BÍLAʼASHDLAʼII NÁÓLTAHÍGÍÍ BINIIYÉ NÁHÁSDZO
Tʼiis Ntsxaa Chʼéélį́

iis Ntsxaa Chʼéélį́ éí Yootó Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́; áádóó éí bílaʼashdlaʼii náóltahígíí biniiyé náhásdzo. Naatoohí Áłtsʼíísí Bił Hahoodzo biyiʼdi éí kin dah shijaaʼ.

Tʼiis Ntsxaa Chʼéélį́įdi 628 ánéelą́ąʼgo bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́ (díí éí 2010góó yihah yę́ędą́ą́ʼ diné daóltaʼ).DÍNE WÓLTAʼ

Tʼiis Ntsxaa Chʼéélį́ éí 35°15′18″ NHK dóó 107°59′08″ EʼE-gi bił hazʼą́. Tʼiis Ntsxaa Chʼéélį́ éí tónteel bikááʼdóó deigo 6,634 adéesʼeez.GNIS